Raudondvario pl. 168, LT - 47172 Kaunas

Įmonės kodas 133457694

PVM mok.kodas LT 334576917

Tel. (8 37) 22 33 60, faksas (8 37) 22 34 40

info@struktura.lt

Kokybės politika

 

 KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS,

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

 

 

 

 

Pagrindinis UAB „Struktūra“ tikslas - nuolatinis atliekamų statybos darbų kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos gerinimas, siekiant visapusiškai tenkinti esamų bei būsimų vartotojų poreikius.

 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDUOTYS

 

 

 

 Užtikrinti stabilų organizacijos veiklos vystymąsi ir pelningumą.

  Nuolat tobulinti valdymo procesus, siekti kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo gerinimo.

  Išlaikyti ilgalaikius, pasitikėjimu grįstus, ryšius su užsakovais, tiekėjais, partneriais ir suinteresuotomis šalimis.

  Nuolat tobulinti statybos technologijas, diegti saugos ir ekologijos požiūriu pažangias technines naujoves bei darbo metodus.

  Informuoti darbuotojus ir suinteresuotas šalis apie įmonės vykdomą kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politiką;

  Sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, vykdyti nelaimingų atsitikimų, incidentų bei profesinių susirgimų prevenciją.

  Vykdyti aplinkos taršos prevenciją, taupiai ir racionaliai naudojant gamtinius ir energetinius išteklius, pagal galimybes mažinant emisijas į aplinką, skatinant susidarančių atliekų antrinį panaudojimą.

  Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, saugą ir sveikatą bei aplinkos apsaugą.

  Užtikrinti Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių teisės aktų ir kitų įsipareigojimų vykdymą.

Šių siekių įgyvendinimui organizacijoje įdiegta ir nuolat tobulinama integruota kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir OHSAS 18001:2007 standartų reikalavimus.